Η ELVIAL εντάσσεται στην Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)

Στην ELVIAL, η συστημική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας. Με συνεχή εκπαίδευση, αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, αποσκοπούμε σε ένα ασφαλέστερο μέλλον για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Ακολουθώντας πιστά αυτό το όραμα, εκδώσαμε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος EPD.

epd elvial

Τι είναι το EPD;
Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος  (EPD), μέσω θεσπισμένων διεθνών προτύπων, στοιχειοθετεί το αποτύπωμα του παραγόμενου προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Συγκεκριμένα, παρέχονται συγκρίσιμα δεδομένα τα οποία βοηθούν με την σειρά τους στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων και διαδικασιών και κατ’ εξακολούθηση μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτό, ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι ακολουθείται μια διαφανής  «end to end» μετρήσιμη παραγωγική διαδικασία.

To EPD ενδυναμώνεται μέσω της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment, LCA ). Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής του προϊόντος λαμβάνει υπόψιν και βελτιστοποιεί όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την κατεργασία της πρώτης ύλης έως και το τέλος ζωής του προϊόντος. Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα της LCA είναι:

    | Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
    | Μείωση του κόστους σε όλη την διαδικασία της κατασκευής
    | Θετική βαθμονόμηση για τις πιστοποιήσεις BREEAM και LEED
    | Μετρήσιμα δεδομένα για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
    | Διαφάνεια σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων
    | Αναγνώριση ευκαιριών για την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

2

Οι νεότερες περιβαλλοντικές εξελίξεις προτάσσουν μία διαρκώς αυξανόμενη τάση προς κατασκευή αειφόρων κτισμάτων. Βασικός πυλώνας της κατασκευής τέτοιων κτιρίων είναι η θερμική θωράκιση και η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής απώλειας. Με τα κουφώματα αλουμινίου να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θωράκισης ενός κτιρίου, τα προϊόντα της ELVIAL αποδεδειγμένα παρέχουν ποιοτικές λύσεις ενώ η διαδικασία παραγωγής τους εξαιρετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στην ELVIAL, στόχος μας είναι ένα καθαρότερο περιβάλλον και η έκδοση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.