Το νέο ολοκληρωμένο κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας της ELVIAL, ανοίγει τις πόρτες του για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου των αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να στηρίζει και να διευρύνει τις δυνατότητες των κατασκευαστών αλουμινίου, η ELVIAL ιδρύει το ELVIAL TRAINING CENTRE. Πρόκειται για ένα κέντρο εκπαίδευσης προσανατολισμένο ειδικά στις ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου που στοχεύει να υποστηρίξει, να εκπαιδεύσει και να ενισχύσει τη θέση των επιχειρήσεων απέναντι σε ένα ευμετάβλητο και συνεχώς ανταγωνιστικό πλαίσιο. 

Το ELVIAL TRAINING CENTRE προσφέρει ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  Η καινοτομία, η γνώση και οι σχετικές δεξιότητες μπορούν να ενσωματωθούν σε όλη την αλυσίδα του κλάδου των αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους : 

| Να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις της υλοποίησης έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας από την κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης, την λήψη μέτρων, κατασκευή έως και την ορθή συμφωνημένη τοποθέτηση
| Να ενισχύσουν και να ολοκληρώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του αλουμινίου, το marketing mix, την πώληση και το after sales service
| Να αναπτύξουν το θεωρητικό υπόβαθρο για να σχεδιάσουν νέα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για “Τεχνίτες Κατασκευής και Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου” με τη συνεργασία και την επιστημονική επιμέλεια του Π.Ο.Β.Α.Σ. , το οποίο θα ξεκινήσει σύντομα. 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ανάπτυξη και εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις κατασκευές αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και παρέχει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 50 ωρών. 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και παρακολούθησης και αποκτούν τη δυνατότητα πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με το trainingcentre@elvial.gr