Η ELVIAL SA, με πυλώνες ανάπτυξης την τεχνολογική πρωτοπορία, το απαράμιλλο design και την πελατοκεντρική φιλοσοφία ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης αλουμινίου και αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για περισσότερο από 30 χρόνια.
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, επιθυμεί να προσλάβει στις εγκαταστάσεις της στον Άγιο Παντελεήμονα Κιλκίς:

IT Developer

Βασικά καθήκοντα:

| Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων εφαρμογών
| Ενσωμάτωση λογισμικού και προγράμματα τρίτων κατασκευαστών
| Προσαρμογή προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών
| Δοκιμή και εφαρμογή προγραμμάτων
| Αντιμετώπιση προβλημάτων, εντοπισμός σφαλμάτων και αναβάθμιση υφιστάμενου λογισμικού
| Προτάσεις και υλοποίηση βελτιώσεων

Προφίλ υποψηφίου:

| Άριστη γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη desktop εφαρμογών με MS Visual Studio (VB .NET, C#)
| Άριστη γνώση σε αρχές σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων (Microsoft SQL Server, Oracle) και Αρχιτεκτονικά Πληροφοριακά Συστήματα (Multitier, SOA, Web)
| Πολύ καλή  γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρήσεων με τεχνολογίες Web και εργαλεία Microsoft (.NET Core, C#, MVC, Javascript)
| Πολύ καλή εμπειρία σε εργαλεία reporting (Crystal Reports, JasperReports)
| Καλή Εμπειρία σε ERP συστήματα 
| Εμπειρία με Web Services και πρότυπα (JSON, XML, REST, SOAP)
| Επιθυμητή εμπειρία σε εργαλεία ανάπτυξης Web εφαρμογών Oracle APEX
| Καλή γνώση Αγγλικών
| Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, αναλυτική σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών 

Παροχές εταιρίας:

| Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
| Δωρεάν μεταφορά με εταιρικά λεωφορεία
| Ευχάριστο & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
| Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@elvial.gr, αναφέροντας τον κωδικό και τον τίτλο της θέσης εργασίας.
 

Apply