Η ELVIAL SA, με πυλώνες ανάπτυξης την τεχνολογική πρωτοπορία, το απαράμιλλο design και την πελατοκεντρική φιλοσοφία  ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης αλουμινίου και αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για περισσότερο από 30 χρόνια. 
 
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, επιθυμεί να προσλάβει: 

R&D Junior Engineer  
      
Η θέση εντάσσεται στο τμήμα R&D της εταιρίας και ειδικότερα στον τομέα των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου. 

Βασικά Καθήκοντα: 
/ Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων για τα προϊόντα της εταιρείας [προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα]  
/ Προετοιμασία τεχνικών εγχειριδίων και προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης των προϊόντων 
/ Προετοιμασία τεχνικών News Letters 
/ Προετοιμασία σχεδίων για μέτρηση των προϊόντων στον εξειδικευμένο εξοπλισμό του εργαστηρίου Ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας 
/ Παραγγελία καλουπιών των νέων προϊόντων και συνεχές monitoring της διαδικασίας από την παραγγελία των καλουπιών έως την επιτυχημένη παραγωγή των δειγμάτων. 
/ Προετοιμασία συνοδών δελτίων καλουπιών. 
/ Αναγγελία κωδικών των προϊόντων της εταιρείας στο ERP της εταιρίας 

Προφίλ Υποψηφίου / ας: 
/ Πτυχιούχος TEI Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή ΤΕΙ Μηχανολογίας 
/ Άριστη γνώση προγραμμάτων autocad, solidworks  
/ Άριστη γνώση Word, Excel  
/ Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
/ Μεθοδικότητα, Οργανωτικότητα  
/ Προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό κλάδο και στις κατασκευές αλουμινίου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

Η εταιρία προσφέρει: 
/ Ιδιωτική ασφάλεια υγείας 
/ Μεταφορά με εταιρικά λεωφορεία 
/ Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
/ Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@elvial.gr, αναφέροντας τον κωδικό και τον τίτλο της θέσης εργασίας.

 

Apply