Η ELVIAL SA, με πυλώνες ανάπτυξης την τεχνολογική πρωτοπορία, το απαράμιλλο design και την πελατοκεντρική φιλοσοφία ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης αλουμινίου και αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για περισσότερο από 30 χρόνια.
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Project Consultant Engineer για τις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο Αττικής
[PRJ-C_21-03]

Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση του Τομέα Έργων της εταιρείας, με βασικό στόχο τη διείσδυση και τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας σε κατασκευαστικά έργα στις εγκαταστάσεις της στην Αττική.

Βασικά Καθήκοντα

| Χαρτογράφηση έργων στην τομέα ευθύνης της Ελληνικής Επικράτειας
| Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με μελετητικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες, επενδυτές
| Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργου και προετοιμασία της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής πρότασης
| Αποτελεσματικό Monitoring του έργου σε όλα τα στάδιά του έως την πλήρη αποπεράτωσή του

Προφίλ Υποψηφίου / ας:

| Πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής [Αρχιτεκτονική, Πολιτικός Μηχανικός κλπ]
| Άριστη γνώση Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας
| Πολύ καλή γνώση autocad
| Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο, ιδανικά στις κατασκευές αλουμινίου.
| Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, εχεμύθεια
| Ευχέρεια επαγγελματικών ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει:

| Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
| Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
| Εταιρικό αυτοκίνητο
| Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
| Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@elvial.gr, αναφέροντας τον κωδικό και τον τίτλο της θέσης εργασίας.

Apply