ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η θέα είναι μόνο η αρχή

Τι δίνει χαρακτήρα σ’ έναν χώρο; Η ατμόσφαιρα; Οι άνθρωποι; Η οικειότητα; Μήπως τα όρια; Το τι βρίσκεται εντός και το τι βρίσκεται εκτός; Η δική μας απάντηση είναι «Εσείς!». Εσείς ορίζετε τα πάντα. Εμείς δημιουργούμε το πλαίσιο μέσα το οποίο τοποθετείτε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς, πραγματοποιείτε το όραμά σας και απολαμβάνετε την ομορφιά του, με απόλυτη ασφάλεια.

Τεχνολογία

Επενδύουμε σταθερά στις καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Για περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στις υπερσύγχρονες, απόλυτα καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνεχής, Η εξέλιξή μας αδιάλειπτη.
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL I2 TECHNOLOGY

Συρόμενα Συστήματα

MINIMAL Look S68.AI² MINIMAL Look S52.HI²
MINIMAL Look S68.AI² MINIMAL Look S52.HI²
DESIGN
- -
Sash Depth mm 68 52
Visible Height Standard Edition mm 77 77
Visible Height Infloor Edition mm 35 35
Middle Mullion Width Successive mm 35 35
Meeting Stile Construction Width mm 109 109
Middle Mullion Width Fixed T mm - 35
Design Minimal Γραμμή
Ίσια Γραμμή
Minimal Γραμμή
Ίσια Γραμμή
PROPERTIES
- -
Max Sash Height mm 3.000 3.000
Max Sash Width mm 3.000 3.000
Max Sash Weight kg 400 400
Max Glass Thickness mm 48 32
Mechanism Type Συρόμενο Συρόμενο
Surface Finishings All All
PERFORMANCE
- -
Uf Value (≥)
Air Permeability Class 4 Class 4
Water Tightness Class 7A Class 7A
Wind Load Resistance C3 / C3 C3 / C3
Sound Reduction
Operating Force Class 1 Class 1
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Operating Force
ΕΝ 13115
0 1 2
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL SL60 HI² Classic ESSENCE SL60 HI² ESSENCE SL60 HI² Flat Edition
ELVIAL SL60 HI² Classic ESSENCE SL60 HI² ESSENCE SL60 HI² Flat Edition
DESIGN
- - -
Sash Depth mm 60 60 60
Visible Height Standard Edition mm 132, 122 127, 117 125, 115
Visible Height Infloor Edition mm 87, 77 87, 77 95, 85
Middle Mullion Width Successive mm 105, 95, 48 105, 95, 48 105, 95, 48
Meeting Stile Construction Width mm 198, 178 198, 178 198, 178
Middle Mullion Width Fixed T mm 95
Design Ίσια Γραμμή [LD] Ίσια Γραμμή [LD] Ίσια Γραμμή [LD]
PROPERTIES
- - -
Max Sash Height mm 3500 3500 3500
Max Sash Width mm 3000 3000 3000
Max Sash Weight kg 440 440 440
Max Glass Thickness mm 46 46 46
Mechanism Type Ανασυρόμενο/Συρόμενο Ανασυρόμενο Ανασυρόμενι
Surface Finishings Όλες Όλες Όλες
PERFORMANCE
- - -
Uf Value (≥) 2.8 2.7 2.8
Air Permeability Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness E1200 E1200 7A
Wind Load Resistance C2/B3 C2/B3 B3
Sound Reduction 45
Operating Force Class 1 Class 1
ELVIAL S46 SI² Classic ELVIAL S46 SI² Flat
ELVIAL S46 SI² Classic ELVIAL S46 SI² Flat
DESIGN
- -
Sash Depth mm 46 46
Visible Height Standard Edition mm 121.8 98.8
Visible Height Infloor Edition mm 77.3
Middle Mullion Width Successive mm 56 56
Meeting Stile Construction Width mm 189 189
Middle Mullion Width Fixed T mm 56 -
Design LINEAR Design [LD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES
- -
Max Sash Height mm 2.600 2.600
Max Sash Width mm 2.000 2.000
Max Sash Weight kg 200 200
Max Glass Thickness mm 29 29
Mechanism Type Lift&Slide / Sliding Lift&Slide / Sliding
Surface Finishings All All
PERFORMANCE
- -
Uf Value (≥)
Air Permeability Class 4 Class 4
Water Tightness Class 4A Class 7A
Wind Load Resistance C2 / B2 C2 / B2
Sound Reduction 36 - 38 39
Operating Force
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL S46 SI²_MD
ELVIAL S46 SI²_MD
DESIGN
-
Sash Depth mm 46
Visible Height Standard Edition mm 80
Visible Height Infloor Edition mm 59
Middle Mullion Width Successive mm 56
Meeting Stile Construction Width mm 152.4
Design LINEAR Design [LD]
PROPERTIES
-
Max Sash Height mm 2.600
Max Sash Width mm 2.000
Max Sash Weight kg 300
Max Glass Thickness mm 29
Mechanism Type INLINE Sliding
Surface Finishings All
Elvial Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Google Plus LinkedIn Previous Next
espa espa