ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η θέα είναι μόνο η αρχή

Τι δίνει χαρακτήρα σ’ έναν χώρο; Η ατμόσφαιρα; Οι άνθρωποι; Η οικειότητα; Μήπως τα όρια; Το τι βρίσκεται εντός και το τι βρίσκεται εκτός; Η δική μας απάντηση είναι «Εσείς!». Εσείς ορίζετε τα πάντα. Εμείς δημιουργούμε το πλαίσιο μέσα το οποίο τοποθετείτε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς, πραγματοποιείτε το όραμά σας και απολαμβάνετε την ομορφιά του, με απόλυτη ασφάλεια.

Τεχνολογία

Επενδύουμε σταθερά στις καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Για περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στις υπερσύγχρονες, απόλυτα καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνεχής, Η εξέλιξή μας αδιάλειπτη.
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL I2 TECHNOLOGY

Ανοιγόμενα Συστήματα

ICONIC W77 AI² CE ICONIC W77 AI² CE_BS Iconic W77 AI² ML Iconic W77 AI² ML_BS
ICONIC W77 AI² CE ICONIC W77 AI² CE_BS ICONIC W77 AI² ML ICONIC W77 AI² ML_BS
DESIGN - - - -
Βάθος Συστήματος mm 77 77 77 77
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 89 66 89 66
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm 79 56
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 154 107 154 78
ΣΧΕΔΙΑΣΗ Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - - - -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.800 2.400 2.800 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 1.600 1.200 1.600 1.200
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 200 130 200 130
Max Glass
thickness
mm 70 46 ή 32 70 46 ή 32
Mechanism Type Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All
PERFORMANCE - - - -
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.1 1.0 0.89 1.0
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
E1200 Ε1050 E1200 Ε1050
Αντοχή στην Ανεμοπίεση
EN 12210
C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Ηχομείωση
ISO 10140-2
50 50
Δυνάμεις Λειτουργίας Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Air Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(450 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Iconic W77 ST AI²
ICONIC W77ST AI²
DESIGN -
Βάθος Συστήματος mm 77
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 68
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 89
ΣΧΕΔΙΑΣΗ Minimal Design
Industrial Design
PROPERTIES -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 900
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 130
Max Glass
thickness
mm 56
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Surface Finishings All
Essence W67 HI² CE Essence W67 HI² CE_BS Essence W67 HI² ML Essence W67 HI² ML_BS
ESSENCE W67 HI² CE ESSENCE W67 HI² CE_BS ESSENCE W67 HI² ML ESSENCE W67 HI² ML_BS
DESIGN - - - -
Βάθος Συστήματος mm 67 67 67 67
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 89 66 89 66
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm 79 56
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 154 107 154 78
ΣΧΕΔΙΑΣΗ Linear Design Minimal Design
Linear Design
Linear Design Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - - - -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.800 2.400 2.800 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 1.600 1.200 1.600 1.200
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 200 130 200 130
Max Glass
thickness
mm 60 46 ή 28 60 46 ή 28
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All
PERFORMANCE - - - -
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.2 1.8 1.2 1.8
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
E1050 E1050 E1050 E1050
Αντοχή στην Ανεμοπίεση
EN 12210
C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Ηχομείωση
ISO 10140-2
40 40 40 40
Δυνάμεις Λειτουργίας Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Essence W67ST HI².CE Essence W67ST HI² ML
ESSENCE W67ST HI² CE ESSENCE W67ST HI² ML
DESIGN - -
Βάθος Συστήματος mm 67 67
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 75.2 75.2
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 112.7 125.9
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ROUNDED Design [RD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES - -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.300 2.300
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 800 800
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 80 80
Max Glass
thickness
mm 46 46
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All
ELVIAL W59 SI² CE ELVIAL W59 SI² CE_RD ELVIAL W59 SI² ML ELVIAL W59 SI² ML_RD ELVIAL W60 SI².ML_BS
ELVIAL W59 SI² CE ELVIAL W59 SI² CE_RD ELVIAL W59 SI² ML ELVIAL W59 SI² ML_RD ELVIAL W60 SI².ML_BS
DESIGN - - - - -
Βάθος Συστήματος mm 58.6 69 58.6 69 60
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 94.1 94.1 94.1 94.1 69
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm 107.5
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 155.7 155.7 155.7 155.7 93.5
ΣΧΕΔΙΑΣΗ Linear Design [LD] Rounded Design [RD] LINEAR Design [LD] Rounded Design [RD] Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - - - - -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.250 2.250 2.250 2.250 2.100
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 90 90 90 90 100
Max Glass
thickness
mm 46 35 46 35 24
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All All
PERFORMANCE - - - - -
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 2.16 2.5 2.16 2.5 2.5
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
E1650 E1650 E1650 E1650 E1050
Αντοχή στην Ανεμοπίεση
EN 12210
C4/B4 C4/B4 C4/B4 C4/B4 C5/B5
Δυνάμεις Λειτουργίας Class 1
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
E1350
(1350 Pa)
E1500
(1500 Pa)
E1650
(1650 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL W89 PHI².CE ELVIAL W89 PHI².ML
ELVIAL W89 PHI².CE ELVIAL W89 PHI².ML
DESIGN - -
Βάθος Συστήματος mm 89 89
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 89 89
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 154 154
ΣΧΕΔΙΑΣΗ LINEAR Design [LD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES - -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.800 2.800
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 1.600 1600
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 200 200
Max Glass
thickness
mm 83 83
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All
PERFORMANCE - -
ELVIAL W92 HI² AW
ELVIAL W92 HI² AW
DESIGN -
Βάθος Συστήματος mm 92
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 109.5
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 164.5
ΣΧΕΔΙΑΣΗ LINEAR Design [LD]
PROPERTIES -
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου mm 1.600
Μέγιστο Βάρος Φύλλου kg 130
Max Glass
thickness
mm 48
Mechanism Type Alu-Wood
mechanism [AW]
Surface Finishings All
PERFORMANCE -
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.4
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
Class 7A
Αντοχή στην Ανεμοπίεση
EN 12210
Class C4/B4
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Air Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Elvial Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Google Plus LinkedIn Previous Next
espa espa