ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

More than meets the eye

What is a space all about? Atmosphere, people that inhabit and use it, the feeling of belonging? Is it about boundaries? Separating what is inside from what is outside? Space is all about you. What you consider important. We create the frame that shapes your vision, keeps it safe and makes it beautiful.

Τεχνολογία

Επενδύουμε σταθερά στις καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Για περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στις υπερσύγχρονες, απόλυτα καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνεχής, Η εξέλιξή μας αδιάλειπτη.
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL I2 TECHNOLOGY

Ανοιγόμενα Συστήματα

ICONIC W77 AI² CE ICONIC W77 AI² CE_BS Iconic W77 AI² ML Iconic W77 AI² ML_BS
ICONIC W77 AI² CE ICONIC W77 AI² CE_BS ICONIC W77 AI² ML ICONIC W77 AI² ML_BS
DESIGN - - - -
System Depth mm 77 77 77 77
Visible Height mm
Min Face Height
Frame-Sash
mm 89 66 89 66
Min Face Height
Threshold-Sash
mm 79 56
Min Face Width
Middle Mullion
mm 154 107 154 78
Visible Height
Standard Edition
mm
Design Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - - - -
Max Sash Height mm 2.800 2.400 2.800 2.400
Max Sash Width mm 1.600 1.200 1.600 1.200
Max Sash Weight kg 200 130 200 130
Max Glass
thickness
mm 70 46 or 32 70 46 or 32
Mechanism Type Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All
PERFORMANCE - - - -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.1 1.0 0.89 1.0
Air Permeability
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness
EN 12208
E1200 Ε1050 E1200 Ε1050
Wind Load Resistance
EN 12210
C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Sound Reduction
ISO 10140-2
50 50
Operating Force Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Air Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(450 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Iconic W77 ST AI²
ICONIC W77ST AI²
DESIGN -
System Depth mm 77
Min Face Height
Frame-Sash
mm 68
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm 89
Design Minimal Design
Industrial Design
PROPERTIES -
Max Sash Height mm 2.400
Max Sash Width mm 900
Max Sash Weight kg 130
Max Glass
thickness
mm 56
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Surface Finishings All
Essence W67 HI² CE Essence W67 HI² CE_BS Essence W67 HI² ML Essence W67 HI² ML_BS
ESSENCE W67 HI² CE ESSENCE W67 HI² CE_BS ESSENCE W67 HI² ML ESSENCE W67 HI² ML_BS
DESIGN - - - -
System Depth mm 67 67 67 67
Visible Height mm
Min Face Height
Frame-Sash
mm 89 66 89 66
Min Face Height
Threshold-Sash
mm 79 56
Min Face Width
Middle Mullion
mm 154 107 154 78
Visible Height
Standard Edition
mm
Design Linear Design Minimal Design
Linear Design
Linear Design Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - - - -
Max Sash Height mm 2.800 2.400 2.800 2.400
Max Sash Width mm 1.600 1.200 1.600 1.200
Max Sash Weight kg 200 130 200 130
Max Glass
thickness
mm 60 46 or 28 60 46 or 28
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All
PERFORMANCE - - - -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.2 1.8 1.2 1.8
Air Permeability
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness
EN 12208
E1050 E1050 E1050 E1050
Wind Load Resistance
EN 12210
C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Sound Reduction
ISO 10140-2
40 40 40 40
Operating Force Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Essence W67ST HI².CE Essence W67ST HI² ML
ESSENCE W67ST HI² CE ESSENCE W67ST HI² ML
DESIGN - -
System Depth mm 67 67
Min Face Height
Frame-Sash
mm 75.2 75.2
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm 112.7 125.9
Design ROUNDED Design [RD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES - -
Max Sash Height mm 2.300 2.300
Max Sash Width mm 800 800
Max Sash Weight kg 80 80
Max Glass
thickness
mm 46 46
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All
ELVIAL W59 SI² CE ELVIAL W59 SI² CE_RD ELVIAL W59 SI² ML ELVIAL W59 SI² ML_RD ELVIAL W60 SI².ML_BS
ELVIAL W59 SI² CE ELVIAL W59 SI² CE_RD ELVIAL W59 SI² ML ELVIAL W59 SI² ML_RD ELVIAL W60 SI².ML_BS
DESIGN - - - - -
System Depth mm 58.6 69 58.6 69 60
Visible Height mm
Min Face Height
Frame-Sash
mm 94.1 94.1 94.1 94.1 69
Min Face Height
Threshold-Sash
mm 107.5
Min Face Width
Middle Mullion
mm 155.7 155.7 155.7 155.7 93.5
Visible Height
Standard Edition
mm
Design Linear Design [LD] Rounded Design [RD] LINEAR Design [LD] Rounded Design [RD] Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - - - - -
Max Sash Height mm 2.250 2.250 2.250 2.250 2.100
Max Sash Width mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max Sash Weight kg 90 90 90 90 100
Max Glass
thickness
mm 46 35 46 35 24
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All All
PERFORMANCE - - - - -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 2.16 2.5 2.16 2.5 2.5
Air Permeability
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness
EN 12208
E1650 E1650 E1650 E1650 E1050
Wind Load Resistance
EN 12210
C4/B4 C4/B4 C4/B4 C4/B4 C5/B5
Sound Reduction
ISO 10140-2
Operating Force Class 1
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
E1350
(1350 Pa)
E1500
(1500 Pa)
E1650
(1650 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL W89 PHI².CE ELVIAL W89 PHI².ML
ELVIAL W89 PHI².CE ELVIAL W89 PHI².ML
DESIGN - -
System Depth mm 89 89
Visible Height mm
Min Face Height
Frame-Sash
mm 89 89
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm 154 154
Visible Height
Standard Edition
mm
Design LINEAR Design [LD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES - -
Max Sash Height mm 2.800 2.800
Max Sash Width mm 1.600 1600
Max Sash Weight kg 200 200
Max Glass
thickness
mm 83 83
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All
PERFORMANCE - -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K
Air Permeability
EN 12207
Water Tightness
EN 12208
Wind Load Resistance
EN 12210
Sound Reduction
ISO 10140-2
Operating Force
ELVIAL W92 HI² AW
ELVIAL W92 HI² AW
DESIGN -
System Depth mm 92
Visible Height mm
Min Face Height
Frame-Sash
mm 109.5
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm 164.5
Visible Height
Standard Edition
mm
Design LINEAR Design [LD]
PROPERTIES -
Max Sash Height mm 2.400
Max Sash Width mm 1.600
Max Sash Weight kg 130
Max Glass
thickness
mm 48
Mechanism Type Alu-Wood
mechanism [AW]
Surface Finishings All
PERFORMANCE -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.4
Air Permeability
EN 12207
Class 4
Water Tightness
EN 12208
Class 7A
Wind Load Resistance
EN 12210
Class C4/B4
Sound Reduction
ISO 10140-2
Operating Force
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Air Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Elvial Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Google Plus LinkedIn Previous Next
espa espa