ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

More than meets the eye

What is a space all about? Atmosphere, people that inhabit and use it, the feeling of belonging? Is it about boundaries? Separating what is inside from what is outside? Space is all about you. What you consider important. We create the frame that shapes your vision, keeps it safe and makes it beautiful.

Τεχνολογία

Επενδύουμε σταθερά στις καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Για περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στις υπερσύγχρονες, απόλυτα καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνεχής, Η εξέλιξή μας αδιάλειπτη.
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL I2 TECHNOLOGY

Ανοιγόμενα Συστήματα

Hyper Product Iconic W77 AI²
ICONIC W77 AI² CE ICONIC W77 AI² CE_BS Iconic W77 AI² ML Iconic W77 AI² ML_BS
ICONIC W77 AI² CE ICONIC W77 AI² CE_BS ICONIC W77 AI² ML ICONIC W77 AI² ML_BS
DESIGN
- - - -
System Depth 77 77 77 77
Min Face Height Frame-Sash 89 66 89 66
Min Face Height Threshold-Sash 79 56
Min Face Width Middle Mullion 154 107 154 78
Design Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES
- - - -
Max Sash Height mm 2.800 2.400 2.800 2.400
Max Sash Width mm 1.600 1.200 1.600 1.200
Max Sash Weight kg 200 130 200 130
Max Glass Thickness mm 70 46 or 32 70 46 or 32
Mechanism Type Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All
PERFORMANCE
- - - -
Uf Value (≥) 1.1 1.0 0.89 1.0
Air Permeability Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness E1200 Ε1050 E1200 Ε1050
Wind Load Resistance C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Sound Reduction 50 50
Operating Force Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Air Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(450 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ICONIC W77ST AI²
Iconic W77 ST AI²
ICONIC W77ST AI²
DESIGN
-
System Depth 77
Min Face Height Frame-Sash 68
Min Face Height Threshold-Sash
Min Face Width Middle Mullion 89
Design Minimal Design
Industrial Design
PROPERTIES
-
Max Sash Height mm 2.400
Max Sash Width mm 900
Max Sash Weight kg 130
Max Glass Thickness mm 56
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Surface Finishings All
Hyper Product Essense W67 HI²
Essence W67 HI² CE Essence W67 HI² CE_BS Essence W67 HI² ML Essence W67 HI² ML_BS
ESSENCE W67 HI² CE ESSENCE W67 HI² CE_BS ESSENCE W67 HI² ML ESSENCE W67 HI² ML_BS
DESIGN
- - - -
System Depth 67 67 67 67
Min Face Height Frame-Sash 89 66 89 66
Min Face Height Threshold-Sash 79 56
Min Face Width Middle Mullion 154 107 154 78
Design Linear Design Minimal Design
Linear Design
Linear Design Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES
- - - -
Max Sash Height mm 2.800 2.400 2.800 2.400
Max Sash Width mm 1.600 1.200 1.600 1.200
Max Sash Weight kg 200 130 200 130
Max Glass Thickness mm 60 46 or 28 60 46 or 28
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All
PERFORMANCE
- - - -
Uf Value (≥) 1.2 1.8 1.2 1.8
Air Permeability Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness E1050 E1050 E1050 E1050
Wind Load Resistance C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Sound Reduction 40 40 40 40
Operating Force Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Hyper Product Essense W67ST HI²
Essence W67ST HI².CE Essence W67ST HI² ML
ESSENCE W67ST HI² CE ESSENCE W67ST HI² ML
DESIGN
- -
System Depth 67 67
Min Face Height Frame-Sash 75.2 75.2
Min Face Height Threshold-Sash
Min Face Width Middle Mullion 112.7 125.9
Design ROUNDED Design [RD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES
- -
Max Sash Height mm 2.300 2.300
Max Sash Width mm 800 800
Max Sash Weight kg 80 80
Max Glass Thickness mm 46 46
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All
Hyper Product ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W59 SI² CE ELVIAL W59 SI² CE_RD ELVIAL W59 SI² ML ELVIAL W59 SI² ML_RD ELVIAL W60 SI².ML_BS
ELVIAL W59 SI² CE ELVIAL W59 SI² CE_RD ELVIAL W59 SI² ML ELVIAL W59 SI² ML_RD ELVIAL W60 SI².ML_BS
DESIGN
- - - - -
System Depth 58.6 69 58.6 69 60
Min Face Height Frame-Sash 94.1 94.1 94.1 94.1 69
Min Face Height Threshold-Sash 107.5
Min Face Width Middle Mullion 155.7 155.7 155.7 155.7 93.5
Design Linear Design [LD] Rounded Design [RD] LINEAR Design [LD] Rounded Design [RD] Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES
- - - - -
Max Sash Height mm 2.250 2.250 2.250 2.250 2.100
Max Sash Width mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max Sash Weight kg 90 90 90 90 100
Max Glass Thickness mm 46 35 46 35 24
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove
mechanism [ML]
Multilock groove mechanism [ML]
Surface Finishings All All All All All
PERFORMANCE
- - - - -
Uf Value (≥) 2.16 2.5 2.16 2.5 2.5
Air Permeability Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Water Tightness E1650 E1650 E1650 E1650 E1050
Wind Load Resistance C4/B4 C4/B4 C4/B4 C4/B4 C5/B5
Sound Reduction
Operating Force Class 1
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
E1350
(1350 Pa)
E1500
(1500 Pa)
E1650
(1650 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Hyper Product ELVIAL W89 PHI²
ELVIAL W89 PHI².CE ELVIAL W89 PHI².ML
ELVIAL W89 PHI².CE ELVIAL W89 PHI².ML
DESIGN
- -
System Depth 89 89
Min Face Height Frame-Sash 89 89
Min Face Height Threshold-Sash
Min Face Width Middle Mullion 154 154
Design LINEAR Design [LD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES
- -
Max Sash Height mm 2.800 2.800
Max Sash Width mm 1.600 1600
Max Sash Weight kg 200 200
Max Glass Thickness mm 83 83
Mechanism Type European groove
mechanism [CE]
Multilock groove
mechanism [ML]
Surface Finishings All All
PERFORMANCE
- -
Uf Value (≥)
Sound Reduction
Operating Force
ELVIAL W92 HI² AW
ELVIAL W92 HI² AW
ELVIAL W92 HI² AW
DESIGN
-
System Depth 92
Min Face Height Frame-Sash 109.5
Min Face Height Threshold-Sash
Min Face Width Middle Mullion 164.5
Design LINEAR Design [LD]
PROPERTIES
-
Max Sash Height mm 2.400
Max Sash Width mm 1.600
Max Sash Weight kg 130
Max Glass Thickness mm 48
Mechanism Type Alu-Wood
mechanism [AW]
Surface Finishings All
PERFORMANCE
-
Uf Value (≥) 1.4
Air Permeability Class 4
Water Tightness Class 7A
Wind Load Resistance Class C4/B4
Sound Reduction
Operating Force
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Air Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Elvial Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Google Plus LinkedIn Previous Next
espa espa